Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Habil. Hubai László

fõiskolai tanár
Hubai László
 • E-mail: hubai.laszlo@chello.hu
 • Telefon: 0614547600 / 148-as mellék
 • Terem: "B" épület, B215-es terem
 • Fogadóóra: Péntek 11:30-12:15
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék

Egyetemi végzettségek:

 • okleveles történelem szakos középiskolai tanár, 1988, ELTE BTK
 • okleveles gépészmérnök, 1979, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc

Tudományos fokozat és habilitáció:

 • a történelemtudomány kandidátusa, 1999, MTA Doktori Tanácsa
 • habilitált doktor, 2009, ELTE BTK történelemtudomány

Kutatási területek:

 • Többpárti parlamenti választások története és választási földrajza Magyarországon 1920-2016
 • Archontológia: Magyarország kormányai és parlamenti almanachok;
 • Magyarország politikatörténete a II. világháború után – 1944-1949
 • Térinformatika alkalmazási lehetőségei a politikai és a történeti folyamatok kvantifikálásában

Az utóbbi tíz évben oktatott tárgyak:

Zsigmond Király Egyetem / 2015.07.31-ig Főiskola (2001–)
 • nemzetközi tanulmányok és politológia BA: Egyetemes történelem a XX. században; Magyarország története a XX. században; Közéleti ismeretek, Magyarországi parlamentarizmus és választástörténet;
 • nemzetközi tanulmányok MA: Nemzetközi aktuálpolitika, A magyar külpolitika nemzetközi összefüggései, Kelet-Közép-Európa története; politológia MA: Pártrendszerek és választási rendszerek Magyarországon 1914-től napjainkig, választástörténeti kutatószeminárium.
Vendégoktató
 • ELTE BTK, illetve TÁTK (1999-2010 és 2015-)
 • NKE Államigazgatás-tudományi kar, korábban Budapesti Corvinus Egyetem (2008-2013, 2015–)

Az utóbbi öt év legfontosabb öt publikációja:

1. Köztársaságielnök-választás Magyarországon, 2010 = Sokszínű politikatudomány, Bayer József 70. születésnapjára, Szerk.: Sipos Balázs, Szatmári Péter, Bp., L’Harmattan Kiadó 2016, 247-259. o.
2. A 2010-ben megválasztott Országgyűlés almanachja. Főszerk.: Marelyin Kiss József, szerk.: Horváth Zsolt, Hubai László, Bp., 2012., A Magyar Országgyűlés kiadása 916 o.
3. A 2010. évi országgyűlési választások politikai földrajza = Magyarország politikai évkönyve 2010-ről. Kormányzat, közpolitika, közélet. Digitális évkönyv (PC DVD ROM) Szerk.: Sándor Péter, Vass László, Bp., Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2011.
4. Parlamenti választások Magyarországon 1920–2010, harmadik, bővített, átdolgozott kiadás, Szerk.: Földes György és Hubai László. Bp., 2010., Napvilág Kiadó 491 o., ISBN 978 963 9697 77 5
5. Hungary, in: Elections in Europe. A Data Handbook. Szerk.: Nohlen, Dieter/Stöver, Philip Baden-Baden, Nomos 2010, 873-946. (társszerző: Florian Grotz)

A kutatói munkásság öt meghatározó publikációja:

1. Magyarország XX. századi választási atlasza 1920–2000. I-III. CD-ROM, Budapest, Napvilág Kiadó, 2001
2. Magyarország kormányai 1848–2004 (Bölöny József-Hubai László) ötödik, bővített és javított kiadás, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. ISBN 963 05 8106 X, 549 o.
3. A Magyar Kommunista Párt gazdálkodása 1944–1948 (társszerző Szabó Éva) = A koalíciós korszak pártjainak gazdálkodása. Tanulmányok. Szerk.: Vida István, Bp., Gondolat Könyvkiadó, 2008. 47-100. o.
4. Viták és állásfoglalások a II. Magyar Köztársaságról = Múltunk 2005. 2. sz. 203-221.o.
5. Választók és választói jog Magyarországon (1920–1947) = Társadalmi Szemle 1998. 7. sz. 105–117. o.

Szakmai-tudományos közélet:

 • Magyar Történelmi Társulat, 1991–;
 • Magyar Politikatudományi Társaság 1998–;
 • Magyar Statisztikai Társaság 2007–;
 • “Múltunk” c. folyóirat szerkesztőbizottsága 2003–2005,
 • Tanácsadó Testület tagja 2005–

Kitüntetés:

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje - 2007. márc. 6. (VII-2/1040/3/2007.)
(„a magyar történelem, ezen belül elsősorban a magyar parlamentarizmus történetének kutatásában elért eredményeiért, valamint azoknak a felsőoktatásban való sikeres alkalmazásáért”)
 

Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés