Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Jablonczay Tímea

főiskolai docens, kredittanácsadó
 • E-mail: jablonczay@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 0614547600 / 108-as mellék
 • Terem: "B" épület, 15-ös terem
 • Fogadóóra: szerda 12:00-14:00 továbbá megegyezés szerint
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék

2010 óta dolgozik a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék oktatójaként a Zsigmond Király Egyetemen. Végzettségét tekintve okleveles magyar irodalom és nyelv szakos bölcsész, filozófia doktor Hungarológia tárgyból (PTE-BTK, University of Jyväskylä, Finnország). Irodalomtudományi PhD ösztöndíjban részesült Pécsett, majd PhD tanulmányait Finnországban folytatta, doktori disszertációját – mely a két háború közötti női irodalom értelmezésére vonatkozott - Jyvaskylaban védte meg, témavezetője Prof. Dr. Tuomo Lahdelma volt.

Oktatói tapasztalatot a Széchenyi István Kereskedelmi Szakközépiskolában, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészkarán, és a finn Jyvaskyala-i Egyetemen szerzett. Az Erasmus oktatói csereprogramon belül oktatott török és portugál egyetemen (University of Yeditepe, Istanbul; Instituto Politécnico de Portalegre) . Számos magyar és nemzetközi konferencián vesz részt előadóként. 2013-ban vezetőként vett részt az Európai Uniós Leader Program által kezdeményezett identitáskutatásban Dabason, mely Területi Identitás Stratégiák I. címen jelent meg. 2011-2015 között az Irodalomtudományi Intézet “Corpus Alienum” kutatócsoportjának külsős tagjaként végzett test-narratológiai kutatásokat. 

OKTATOTT TANTÁRGYAK:

 • Vizuális kommunikáció (BA)
 • Visual communication (Erasmus)
 • Vizuális reprezentáció (MA)
 • Társadalmi kommunikáció elméletei (MA)
 • Bevezetés a kommunikációkutatás módszertanába (BA)
 • Identitáselméletek (MA)
 • Gender issue in Media Studies (Erasmus)
 • Kritikai kultúrakutatás (BA, MA)
 • Kommunikáció, Média, Politika (MA)
 • Interkulturális konfliktuskezelés (MA)
 • Holokauszt és emlékezet (BA, MA)

KUTATÁSI TERÜLETEK:

 • Reprezentációs gyakorlatok és identitás-diszkurzusok (gender és “kisebbségi” identitások); kritikai kultúrakutatás
 • Test-reprezentációk értelmezései, testnarratológia, Narratíva elméletek (önreflexivitás a narratívában)
 • Két háború közötti női szerepek, reprezentációk, irodalom
 • Transznacionális gyakorlatok reprezentációs elemzési lehetőségei, hibriditás, migrációs praxisok
 • Holokauszt emlékezete, a 60-as, 70-es évek múltfeldolgozása, női Holokauszt irodalom (Szenes Erzsi, Rudnóy Teréz, Fenákel Judit)
 • Lokalitás, globalitás. Közösségi identitás-képzés, vidéki, városi identitás, imázsvizsgálat

AZ UTÓBBI ÖT ÉV LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓi:

 • Jablonczay Tímea: A nem nemzeti kisajátítása Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona című regényében
  In: Irodalomtörténet, 2011/4, 490-513.
 • Jablonczay Tímea: Nation, Sexuality and Gender in Literary Representations of Ilona Zrínyi
  In: Hungarian Studies Review, 2014/1-2, 13-33.
 • Jablonczay Tímea : “Embert enni nem való”. A testek (fel)színének elsajátító és azt visszautasító retorikai műveletei
  In: Helikon 2013/3, 225-241.
 • Jablonczay Tímea: Marginalizáltság és határkezelés. Az identitás kereszteződései Szenes Erzsinél In: TnTef 2014/2. 18-36.
 • Jablonczay Tímea, Grajczjár István: Területi identitás stratégiák I. Dabas helyi identitáspolitikája és imázsa
  Dabas, Felső-homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület, 2013.
 • Jablonczay Tímea: A test narratológiája
  In: Helikon 2011/1-2. 97-116.
 • Jablonczay Tímea: A test sebe Zsolt Béla Kínos ügy című regényében
  In: Schein Gábor, Szűcs Teri (szerk): “Zsidó” identitásmintázatok a 20. századi magyar irodalomban. Eötvös Kiadó, Bp, 2013, 55-66.
 • Jablonczay Tímea: A Pictura mint szemiotikai Másik
  Bródy Sándor: Piktura. In: Irodalomtörténet 2013/4. 522-537.
 • Jablonczay Tímea: Szabaduló asszonyok? Reflexiók Rudnóy Teréz két regényéről
  (Kerekhold, 1945, Szabaduló asszonyok, 1947). In: Nőképek kisebbségben II. Szerk. Bolemant Lilla, Pozsony, Phoenix, 2014, 49-54.
 • Jablonczay Tímea: A késedelmeskedő háború. Maszkulin sztereotípiák és Habsburg-Közép-Európa haláltusája Joseph Roth Radetzky-indulójában
  In: Kappanyos András (szerk): Emlékezés egy nyár-éjszakára – Interdiszciplináris tanulmányok 1914 miktortörténelméről. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp, 2015. 353-365.
 • Jablonczay Tímea: Transznacionalizmus a gyakorlatban: migrációs praxisok a könyvek, az írásmódok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában
  In: Helikon 2015/2, 137-156.
 • Jablonczay Tímea: Kísérletek és kísértetek – múltfeldolgozás Palotai Boris két női holokauszt regényében
  In: Szombat 2016/3. 22-26.
   
Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés