Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Malkovics Tibor

fõiskolai docens
 • E-mail: malkovics@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 0614547600 / 253-as mellék
 • Terem: "B" épület, 15-ös terem
 • Fogadóóra: hétfő 15:15-16:15 továbbá egyénileg egyeztetett időpontban
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék

2001 óta dolgozik a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék oktatójaként Intézményünkben. Végzettségét tekintve kommunikációelmélet szakos bölcsész-előadó, kulturális menedzser, politikaelmélet szakos bölcsész-előadó (JATE, SZTE, ELTE BTK).

Politikatudományból doktorált a BCE Politikatudományi Doktori Iskolájában, témavezetői Prof. Dr Bayer József akadémikus és Prof. Dr. Ágh Attila voltak.

Közel húsz esztendős oktatói tapasztalattal rendelkezik, számos felsőoktatási intézmény meghívott előadói státuszát töltötte be, így tanított az ELTE Bölcsészettudományi Karán, az ELTE Társadalomtudományi Karán és az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán is.

Doktori (PhD) fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) szerezte.

OKTATOTT TANTÁRGYAK:

 • Sajtó- és médiatörténet
 • A mai magyar sajtó és média
 • Közpolitika
 • Bevezetés a politikatudományba
 • Politikai és közéleti kommunikáció
 • Tömegkommunikáció és társadalom
 • Szubkulturák és ellenkultúrák
 • Holokauszt és emlékezet

KUTATÁSI TERÜLETEK:

 • A jobboldali (nemzeti) radikalizmus és a szélsőjobboldal kapcsolathálózati elemzése (SNA)
 • Ifjúságszociológia-ifjúsági politika: szubkultúrák-ellenkultúrák, a punk mozgalom társadalom- és politikatörténete
 • A Huszadik Század folyóirat 1917-es ankétja és az “idegenellenesség” a tartalomelemzés és a szociometriai megközelítések tükrében
 • Ifjúságellenes koholt perek a Kádár-rendszerben
 • Történeti és politikai magatartás-vizsgálatok

AZ UTÓBBI ÖT ÉVELEGFONTOSABB ÖT PUBLIKÁCIÓJA:

 • Malkovics Tibor: Nyilvánosság és közvélemény. A társadalmi kommunikáció két fogalmának történeti-szociológiai alapvonalai
  In. Fehér Katalin (szerk.) Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből. Budapest: L’Harmattan-Zsigmond Király Főiskola, 2012, pp. 158-177.
 • Malkovics Tibor: A magyar jobboldali (nemzeti) radikalizmusok és a hazai „gárdák” az internetes kapcsolathálózati elemzések tükrében
  Médiakutató, XIV. évf. 2. szám, nyár, 2013. pp. 29-50.
 • Malkovics tibor: „Ha pap nincs, jó a ministráns is!” A sztálini típusú diktatúra, az Aranycsapat és az 1954-es berni VB generációs megítélései
  Közelítések. Budapest: Zsigmond Király Főiskola, Szociológiai Tanszék, II. évfolyam 1-2. szám, 2015. pp. 84-116.
 • Malkovics Tibor: MC5: A szabadság elfelejtett gyermekei. Yippie-k és proto-punkok: radikális, újbaloldali politikai mozgalmak és az „ifjúsági zene”
  Múltunk Politikatörténeti Folyóirat, LX. évf. 3. szám, 2015. pp. 179-204.
 • Malkovics Tibor: Kenedy a Vérmezőn. Koncepciós perek az 1970-es évekből
  In. Sipos Balázs - Szatmári Péter (szerk.) Sokszínű politikatudomány. Budapest: L’Harmatta, 2016. pp. 237-246.
 • Malkovics Tibor: Ruhagyurik és divatmajmok – A dandy
  IPM, 387. szám, november, 2015. pp. 60-65.
Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés