Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Szabó Péter

egyetemi tanár
Szabó Péter
 • E-mail: kmt@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 0614547600 / 108-as mellék
 • Terem: "B" épület, 15-ös terem
 • Fogadóóra: Egyénileg egyeztetett idõpontban.
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék

Tudományos tevékenység; mintegy negyven éves folyamatos kutatási,kutatás szervezési, oktatási és publikációs tevékenység a filozófia, vallástudomány, történelemfilozófia, etika, politológia témaköreiben.

Oktatási tevékenység: mintegy negyven éves felsőoktatási tevékenység a filozófia, vallástudomány, történelemfilozófia, etika, politológia különböző témaköreiben, különböző (PTE BTK; SZIE Jászberényi Főiskolai Kar, Kertészeti Egyetem, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsigmond Király Főiskola)
egyetemeken és főiskolákon.

Kutatási területek:

 • a filozófiai antropológia témakörei
 • a történelemfilozófia témakörei
 • a keresztény orientációjú társadalomfilozófia és politika
 • Prohászka Ottokár életműve és kora
 • A magyar politikai gondolkodás történetének témakörei
 • A politikai kultúra témakörei
 • Vallásfilozófia
 • Vallástörténet

Oktatott témakörök:

 • Filozófiatörténet
 • Etika
 • Vallásfilozófia
 • Vallásfenomenológia
 • Vallástörténet
 • A nem keresztény világvallások általános jellemzése
 • Vallástipológia
 • A vallástudomány és diszciplínái
 • Társadalomfilozófia
 • Bibó István életműve
 • A magyar politikai gondolkodás története
 • A Balkán vallási folyamatai

Tudományos/szakmai/közéleti tevékenységek, megbízatások:

 • Vallástudományi Szemle folyóirat főszerkesztő
 • Szabad bölcsészet BA szakfelelős (ZSKE)

Tudományos/szakmai szervezeti tagságok:

 • Magyar Filozófiai Társaság
 • Magyar Szociológiai Társaság
 • Magyar Vallástudományi Társaság
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete

Végzettségek, tudományos fokozatok:

 • magyar - történelem szakos tanár (Pécsi Tanárképző Főiskola) 1969
 • filozófia szakos előadó (ELTE BTK) 1976
 • a filozófiai tudomány kandidátusa (MTA TMB) 1989
 • a történelemtudomány habilitált doktora (ELTE) 2002

Tanulmányutak, ösztöndíjak:

 • Moszkva, aspirantúra
 • Taskent, aspirantúra
 • Asabad, aspirantúra

Jelentősebb publikációk:

 • Az evangélium és a munka. Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága
  Szfvár, Ma Kiadó, 1998.199 p.
 • Történelemfilozófia és etika. In: Az értékek akarása
  Der Wille zu den Werten. Kaposvár, 2000. 459-467. p.
 • Az egyetemes történelem eszméje
  In: Dél-Európa vonzásban. Pécs, University Press, 2000. 90-97. p.
 • "Litániába szedtem minden kedvességét." Prohászka Mária-litániája
  Távlatok, 2000. 3. sz. 417-422. p.
 • The Christian Interpretation of the Concepts of Labour and Social Progress in the Works of Ottokár Prohászka
  In: Hugarian Studies. 2004/1. sz. 107-120. p.
 • A politikai kultúra múltjának és jelenének kérdőjelei
  Köz-politika. 2003. szeptember, 30-32. p.
 • A Balkán vallási folyamatai In: Globalitás-lokalitás
  B and D Stúdió, Pécs, 2005. 96-101. p.
 • A katolikus emberkoncepció jellemzői Karl Rahner teológiájában
  Vallástudományi Szemle 2015/1. szám, 26-38. p.
Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés