Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Szabó Róbert

oktató
Szabó Róbert
 • E-mail: npt@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 0614547600 / 148-as mellék
 • Terem: "B" épület, 110-es terem
 • Fogadóóra: Egyénileg egyeztetett idõpontban.
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék

Oktatott témakörök:

 • Bevezetés a politikatudományba
 • Nemzeti, nemzetiségi kérdések Európában
 • Európa gazdaságtörténete
 • Magyarország külpolitikája
 • Összehasonlító civilizációs tanulmányok
 • Az európai integráció története

Kutatási területek:

 • Nemzeti, nemzetiségi kérdések Európában
 • Önrendelkezés, speciális kisebbségi státusok, autonómiák Európában
 • Magyarország külpolitikája a 20. században

Tudományos, szakmai tevékenységek, tagságok, díjak:

 • Felelős szerkesztő, Pro Minoritate folyóirat, 2002-2003
 • Publikációs Nívódíj, Széchenyi István Egyetem, 2006
 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagság, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Politikatudományi Bizottság
 • Magyar Történelmi Társulat, tagság

Végzettségek, tudományos fokozatok:

 • 1995 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok szakirány, egyetemi diploma
 • 2000 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok, PhD oklevél
 • 2012 Habilitáció, Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

Szakmai tapasztalatok, munkahelyek:

 • Egyetemi tanársegéd, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Politikatudomány tanszék, 1995-2001
 • Kutató, Európai Összehasonlító Kisebbségi Kutatások Intézete, 1998-1999
 • Külsős szakértő, MEH kisebbségügyi politikai államtitkárság, 1995-1998
 • Egyetemi adjunktus, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Politikatudományi Tanszék, 2001-2003
 • Mathias Corvinus Collegium, oktatási igazgató, 2001-2002
 • Óraadó oktató, BGF, KVIF Európa szakirány, 2002-2012
 • Óraadó oktató, BKÁE (BCE) Államigazgatási Kar, 2002-2015
 • Egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2004-2005
 • Óraadó oktató, Zsigmond Király Főiskola, 2004-
 • Egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Győr, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2005-

Tanulmányutak, ösztöndíjak:

 • 1996. november CEEPUS ösztöndíj, Zágráb (Horvátország)
 • 1997. június-július, 1998. június: ÖAAD, Kutatási ösztöndíj, Innsbruck (Ausztria)
 • 1999. november, 2000. április: Peregrinatio, Kutatási ösztöndíj, Leuven (Belgium)
 • 2000. november: ÖAAD, kutatási ösztöndíj, Bécs (euroregonalizmus)
 • 2000-2003 Bolyai Ösztöndíj
 • 2002: kéthetes tanulmányút, Glasgow, University of Strathclyde, Skócia
 • 2003-2005 Békésy Ösztöndíj
 • 2014. február – június, Universitas Alapítvány, kutatói ösztöndíj, Barcelona
 • 2015. március-június: Campus Hungary, hosszú tanulmányút, Barcelona

Legfontosabb publikációk 2011-ig:

 • Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon
  Osiris, Budapest, 1998, 420 p
 • Kisebbségi oktatási rendszer a példaértékű kisebbségpolitikai gyakorlatú európai államokban
  Kisebbségi Alternatívák. Sepsiszentgyörgy 2002, 170-233.o.
 • Föderalizmus Belgiumban
  Pro Minoritate 2002/1, 72-118.o.
 • Kisebbség, autonómia, regionalizmus
  Osiris, Budapest, 2006, 588 p
 • Kisebbségpolitika Szlovéniában: a magyar és olasz közösség autonómiája
  Kisebbségkutatás, 2008/1, 57-87.
 • Kommunizmus és zsidóság Magyarországon (1945-1990)
  Gondolat, Budapest, 2009, 434 p
 • Civilizációs tanulmányok
  Egyetemi jegyzet, Budapest, 2010, 278 p
 • A modern Európa gazdaságtörténete
  Egyetemi jegyzet, Budapest, 2011, 310 p

Az utóbbi öt év fő publikációi:

 • A magyar külpolitika története 1848-tól napjainkig
  Helikon, Budapest, 2012, 408 p
 • Identity and Soccer in Corsica
  In. Soccer & Society, Volume 13, Issue 1, 2012, 36-55.
 • Basque Identity and Soccer
  In. Soccer & Society, Volume 14, Issue 4 2013, 525-547.
 • Bevezetés a politológiába
  Egyetemi jegyzet, Budapest, 2014, 260 p
 • A karintiai szlovének és a helységnévtáblák
  Jog-Állam-Politika 2015/1, 95-121.
 • 1956 és a zsidókérdés Magyarországon
  Valóság 2015/2, 49-64.
 • Katalónia függetlenségi törekvései
  In. Sipos Balázs – Szatmári Péter (szerk.): Sokszínű politikatudomány. L’Harmattan, Budapest, 2016, 108-123.
 • FC Katalónia
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016, 384 p
Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés