Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Taródiné Dr. Cseszka Éva

oktató
 • E-mail: kmt@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 0614547600 / 108-as mellék
 • Terem: "B" épület, 15-ös terem
 • Fogadóóra: Egyénileg egyeztetett idõpontban.
 • Tanszék: Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék

Történelem, valamint angol nyelv- és irodalom tanári szakon diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Gazdaságtörténeti doktori (PhD) programot végzett, 2005-ben doktori oklevelet szerzett, majd 2014-ben az Eötvös Lóránt Tudományegyetem a habilitált doktor címet adományozta. A felnőttoktatáshoz kapcsolódóan számos továbbképzésen vett részt pl. távoktatási tutor, távoktatási tananyagfejlesztő, pályázatíró.

OKTATÓI GYAKORLAT:

2009. január 15-től 2014. január 31-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karának (2013. július 1-től a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának), 2014. február 1. és június 30- között az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense.

2014. február 1-től Intézményünk oktatójaként az andragógia szakos képzésben vesz részt.

OKTATOTT TÉMAKÖRÖK:

 • Az andragógia elmélete és története
 • Komparatív andragógia
 • A tanítás és tanulás folyamata felnőttkorban
 • Korszerű módszerek és eszközök
 • Andragógiai kutatások és fejlesztések
 • Távoktatás és e-learning, tutori munka

KUTATÁSI TERÜLETEK:

 • Az élethosszig tartó tanulás és a felnőttoktatás társadalmi aspektusai
 • Az egyetemes és hazai művelődéstörténet andragógiai aspektusai
 • A felnőttkori tanulás különböző formái és módszerei
 • Hátrányos helyzetű rétegek oktatáshoz való hozzáférése, második esély lehetősége
 • Atipikus tanulási formák alkalmazási lehetőségei a felnőttképzés különböző területein
 • A Rákosi rendszer koncepciós perei
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 • XX. századi magyar gazdaságtörténet

SZAKMAI ÖSZTÖNDÍJAK:

2009-2014 hat alkalommal Erasmus oktatói és személyzeti mobilitási ösztöndíj
2012-2013 folyamán két Campus Hungary oktatói mobilitási ösztöndíj
2000-2003 PHD ösztöndíj, PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola
2000-2001 kutatói ösztöndíj, Közép és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete

KUTATÓI TEVÉKENYSÉG:

2015-2016 1956-os témában (RETÖRKI)
2013-2014 MELLearN kutatások (pl. EU IDEAL projekt Country Report, Triple Helix)
2009- Grundtvig Kutatócsoport tagja, 2012-től a kutatócsoport vezetője
2007-2012 MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport külső tagja
2009-2011 OTKA kutatásban („Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2006 Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok” c. pályázata, száma: K 79153.) való részvétel:
2006 Magyar Könyvklub kutatója, Budapest története témában
2003 PPKE Történettudományi Doktori Iskola megbízott kutatója Magyarország gazdaságtörténete 1945-1989 között témában
2002-2003 Magyar Nemzeti Bank jubileumi kötetének megbízott kutatója
2000-2001 kutatói ösztöndíj „Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei Esztergomban” címmel

TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG:

2014- MTA Köztestületi tag (II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya)
2013-2015 MELLearN Egyesület képviseleti tag
2012- Grundtvig Kutatócsoport vezetője
2012-2015 Andragógiai Szakbizottság, tag, egyetemi küldött
2007 Művelődésért díj (a PPFG tantestületi tagjaként), Budapest, XVIII. ker. önkormányzat
2003-2006 Pázmány Öreg Diák Szövetség, főtitkár
2002-2004 Doktoranduszok Országos Szövetsége, történelemtudományokért felelős tudományos osztályvezető
2001-2004 Doktoranduszok Országos Szövetsége, kari küldött
2000-2005 Prohászka Kör alapító tag, Esztergom

AZ UTÓBBI ÉVEK LEGFONTOSABB ÖT PUBLIKÁCIÓJA:

 • Institutionalisation of Adult Education in Hungary through the examples of the KALOT folk high schools
  Acta Andragogica 4. Ed by: Július Matulcik. 2014. 
 • „Műveltebb falut!” A KALOT mozgalom kultúrmunkája az 1940-es évek Magyarországán
  Tudomány a határokon át. Esztergom, Pázmány Péter Katolikus Egyetem VJK 2013. 31-53. o.
 • Gazdasági típusú perek, különös tekintettel az FM-perre (1945-53)
  Gondolat Kiadó Budapest, 2012. (Monográfia) 199 oldal
 • A távoktatás helye és lehetőségei a felnőttek iskolarendszerű képzésében
  In: Innováció és felsőoktatás. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Tudománynapi kötetei 3. PPKE VJK (CD), Esztergom, 2010. 19 oldal
 • A távoktatási módszerek használata a felnőttképzésben
  Tudomány Hete a Dunaújvárosi Főiskolán, 2009. november 9-13. DUF (CD) 8 oldal

AZ ÉLETMŰ SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS TOVÁBBI ÖT PUBLIKÁCIÓ:

 • Economic type trials in the Rákosi regime in Hungary (1947-1953)
  Arhivele Totalitarismului, Academia Romana, 3-4/2012. 30-46
 • Magyarországi politikai pártok lexikona 1846-2006
  I. kötet. Főszerk.: Vida István. Gondolat Kiadó - MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Budapest 2011. szócikkek 13 db. két világháború közötti keresztény párt
 • Esztergom 1956. Országos tendenciák – helyi sajátosságok a forradalom és szabadságharc alatt
  Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom 2011. (Monográfia) (201 oldal)
 • Ruined Dreams and Awakening. American Foreign Policy and the Hungarian 1956
  VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2009. (Monográfia)
 • Kerkai Jenő és a KALOT. In: Szociális kérdések és mozgalmak Magyarországon (1919-1945)
  Agóra VI. Szerk.: Szilágyi Csaba. Gondolat Kiadó, Barankovics István Alapítvány, Faludi Ferenc Akadémia. Budapest 2008. 179-196. o.
Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés