Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Veres Pál, PhD

címzetes főiskolai tanár
Veres Pál, PhD
 • E-mail: gmt@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 0614547600 / 103/2-es mellék
 • Terem: "B" épület, 110-es terem
 • Fogadóóra: Egyénileg egyeztetett idõpontban.
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Gazdálkodás és Marketing Tanszék

1974-től a Budapesti Corvinus Egyetem illetve jogelődjeinek oktatója, 2009-től docense, jelenleg az egyetem megbízásos oktatója. A Zsigmond Király Egyetemen illetve jogelődjénél 2006 óta tanít megbízott oktatóként.
1985-2012-ig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium illetve jogelődjeinek köztisztviselője, osztályvezetői illetve főosztályvezető-helyettesi beosztásban, szakmai tanácsadóként.

Az elmúlt 26 évben számos felsőoktatási célú alapítvány kuratóriumának volt tagja, hosszú időn keresztül ügyvezetője a Vezetőképzésért Alapítványnak.

6 éven keresztül képviselte Magyarországot az Európai Bizottság mellett működő Felsőoktatás Modernizációja Tematikus Munkacsoportban.

Számos felsőoktatási tárgyú projektben, fejlesztésben vett részt. Ezek közül kiemelendők:

 • A felsőoktatás piaci tankönyvellátási rendszerének kialakítása, a hallgatói és könyvtári támogatási rendszer bevezetése.
 • A felsőfokú szakképzési rendszer kidolgozása és bevezetése
 • A magán felsőoktatási intézményhálózat kialakítása Magyarországon.
 • A Magyar Képesítési Keretrendszer kidolgozása, a gazdaságtudományi képzés meta keretrendszerének kidolgozása
 • A gazdaságtudományi képzés szakjai képzési és kimeneti követelményeinek kidolgozása
 • Felderítő kutatás a magyar felsőoktatási stratégiákról és stratégia irányokról 1988-2014 között.

Az oktatás területén az alábbi kurzusok, illetve tananyagok fejlesztésében vett, illetve vesz részt:

 • Összehasonlító Gazdaságtan
 • Oktatási rendszer és oktatáspolitika
 • Új intézményi gazdaságtan
 • Személyes pénzügyek menedzselése

Oktatott témakörök:

 • Összehasonlító gazdaságtan
 • Oktatási rendszer és oktatáspolitika
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan alapjai
 • Nemzetközi politikai gazdaságtan
 • Makroökonómia – intézményi gazdaságtan
 • Kutatásmódszertan és kommunikáció
 • Diploma proszeminárium
 • Esszéírás és kutatásmódszertan
 • Személyes pénzügyek menedzselése

Kutatott témakörök:

 • Felsőoktatási rendszer intézményi elemzése: intézmények, szereplők, funkciók
 • Tulajdonjogok elmélete
 • A tárgyalás szerepe a modern gazdasági rendszerekben

 Az utóbbi öt év öt legfontosabb publikációja:

 • Veres Pál [2012]: Költség-haszon elv értelmezhetősége a hazai felsőoktatás finanszírozásában
  Polgári Szemle, 8. évfolyam 1-2 . szám, 100-122.o.
 • Veres Pál – Golovics József [2013]: Az állami tulajdon hatékonysága és a tulajdonosi jogosítványok érvényesíthetősége a felsőoktatásban
  Felsőoktatási Műhely, 2013/1, 99-116.o.
 • Tyson, Eric - dr. Veres Pál [2014]: Pénz, pénz és pénz
  Panem Kiadó, Budapest
 • Veres Pál – Golovics József [2015]: Új szereplők a magyar felsőoktatásban: Kancellári rendszer és konzisztórium
  In: Kovács Gergely (szerk.): A kancellári rendszer bevezetése a magyar felsőoktatásban. Tapasztalatok és várakozások. BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, Budapest
 • Veres Pál (2016): Az 1988-2014 közötti korszak áttekintése a felsőoktatási stratégiai dokumentumok alapján. Stratégiai irányok és irányváltások a felsőoktatási jogszabályok alapján 1988-2014
  In: Derényi András- Temesi József (szerk.): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között, 13-52. o. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés