Menü iOS APP Android APP
HU EN

Dr. Zachár László, PhD

főiskolai tanár, professor emeritus
Zachár László, PhD
 • E-mail: zachar.laszlo@uni-zsigmond.hu
 • Telefon: 06305658480
 • Terem: "B" épület, 15-ös terem
 • Fogadóóra: Egyénileg egyeztetett idõpontban.
 • Publikációk: MTMT
 • Tanszék: Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék

Rövid bemutatkozás:

A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki és gépészmérnök-tanári végzettséget; a rendszerváltozás óta a felnőttképzés különböző területein és szintjein dolgoztam; közel negyven éve vagyok a felsőoktatásban közreműködő oktató; 2008 óta dolgozom a Zsigmond Király Egyetem (korábban Főiskola) főállású, ill. óraadó tanáraként.

Felnőttképzési szakmai tevékenység:

Az egyetem után szakközépiskolák esti tagozatain, majd a Műegyetem műszaki tanárképző kurzusain oktattam szakmai tárgyakat; 1991 és 2010 között különböző felnőttképzési szakmai munkahelyeken dolgoztam: szakminisztériumi és szakintézeti közép- és felsővezetői beosztásokban; 2002-2006 között a Nemzeti Felnőttképzési Intézet igazgatója voltam. Ebben az időszakban több hazai finanszírozású (OFA, OKT, NSzI) és uniós támogatású projektet vezettem, illetve közreműködtem azokban.

Felsőoktatási tevékenység:

A műegyetemi óraadói tevékenységen kívül, felnőttképzési szaktárgyakat tanítottam 1997-től: a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és az ELTE szaktanszékein.
2007-ben védtem meg „Kihívások és megoldási lehetőségek a felnőttképzésben” című doktori dolgozatomat az ELTE-n.
A ZSKF-en 2008-ban kezdtem tanítani, a Főiskola 2009-ben a közreműködésemmel fejlesztette ki és akkreditáltatta az andragógia MA-szakot, melynek tanári szakfelelőse voltam 2013-ig.
Főbb oktatott témaköreim:

 • az emberi erőforrás-fejlesztés és a felnőttképzés elméleti kérdései
 • az életpálya-építés kulcspontjai: a felnőttkori pályakorrekció és szakmaváltás
 • a felnőttképzés rendszere, különösen a szakmai / munkaerőpiaci képzések
 • a felnőttképzési programok és tananyagok tervezésének / fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései.

Kutatási területek:

 • A felnőttképzés kulcskérdéseinek vizsgálata a piacgazdaság viszonyai között, különös tekintettel az emberi erőforrás munkaerőpiaci pozíciójára: az iskolai végzettség és a szakmai képzettség függvényében
 • A formális rendszerű felnőttoktatás és felnőttképzés fejlődése a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a kihívásokra történő alkalmazkodásra

Publikációs tevékenység:

1991 óta több mint 80 publikációm jelent meg (beleértve a konferenciakötetekben megjelent előadásokat is), melyek közül a legjelentősebbeknek tartom:

Felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés tervezése - egyetemi jegyzet, p. 147. - PTE Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Pécs, 2003; ISSN 1218-6880

A munkaerő-piaci képzések elméleti és gyakorlati kérdései - egyetemi jegyzet, p.187. - Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttnevelési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Intézet, Pécs, 1999; ISBN 963 641 600 1 ISSN 0866-627-X

Pályaorientáció 15-18 éveseknek – tankönyv, p. 89. - Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999. (változatlan kiadás: 2001)

Változó tanulási formák a felnőttképzésben - In: XII. Országos Neveléstudományi Konferencia konferenciakötet, p.15. 2013.

Az iskolázottság és a szakképzettség hatása a munkaerőpiaci folyamatokra - In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia konferenciakötet, p.17. 2012.

A szakiskola optimalizálásának lehetőségei - In: Az iskola optimalizálása, p. 16. Szerk.: Bábosik István, Eötvös József Kiadó, 2012

A formális rendszerű felnőttoktatás és felnőttképzés kvantitatív elemzése - In: Regionalitás és szakképzés: Új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és
a felnőttoktatásban, p. 44. BME APPI, konferencia-kötet, 2011.

A kulcskompetenciák hatása az alkalmazkodóképesség kialakulására és fejlesztésére - In: Az iskola korszerű funkciói, p. 27. Szerk.: Bábosik István, OKKER Kft., 2011.

Szakmai tagságok:

 • MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Andragógiai Albizottsága (alelnök 2012-2015)
 • Magyar Pedagógiai Társaság
 • Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület

 

Zachár László s.k.

Vissza az oktatókhoz
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés