Menü iOS APP Android APP
HU EN

Külföldön szerzett felsőfokú végzettséget igazoló oklevél továbbtanulási célú elismerése iránti kérelem

Ha a kérelmező magyarországi felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni, akkor külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett felsőfokú oklevelének elbírálása a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény hatásköre.

A kérelmet formanyomtatványon a megjelölt dokumentumok csatolásával együtt a Zsigmond Király Egyetem Felvételi Bizottságához kell benyújtani.

A Felvételi Bizottság az elismerés során
- a külföldi felsőoktatási intézmény jogállását,
- az oklevél jellegét,
- a tanulmányi idő hosszát és a tanulmányi követelményeket veszi figyelembe.
Jogszabályi előírás az, hogy az oklevelet kibocsátó külföldi felsőoktatási intézmény – a külföldi állam joga szerint – elismert (akkreditált) legyen és az oklevél felsőfokú végzettséget tanúsítson.

Továbbtanulási célú elismerési kérelemhez csatolandó dokumentumok

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:
Továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem,
személyazonosságot igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél stb.) másolata
az eredeti oklevél másolatát, illetve kivételesen, az eredeti oklevél helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okirat (másodlat) másolatát (külföldi oklevél-igazolás nem fogadható el!)
a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolatát (pl. leckekönyv, diploma supplement), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,
a felsorolt okiratok magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát,
az eljárási díj megfizetésének igazolását (banki igazolás).

Költségek:

A továbbtanulási céllal történő elismerési kérelem díjköteles, az eljárás díja: 15.000 Ft.

A továbbtanulási célú elismerési eljárás díját a Jelentkező a kérelem benyújtásának időpontjáig (2018. április15.) köteles megfizetni. 

A továbbtanulási célú elismerési kérelem díjának befizetése banki átutalással teljesíthető a Zsigmond Király Egyetem számlaszámára utalva. A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: a „Oklevélelismerés” megnevezést és a kérelem benyújtójának nevét!

  • Számlatulajdonos neve: Zsigmond Király Egyetem
  • Számlaszám: 10403370-49535552-51491004
  • Számlát vezető pénzintézet neve: K&H Bank
  • Közlemény: Oklevélelismerés

Beadási módok:

  • Személyesen: ZSKE HIK-Hallgatói Információs Központ (1039 Budapest, Kelta utca 2.)
  • Postai úton: Zsigmond Király Egyetem (1312 Budapest, Kelta utca 2.)
  • E-amil: felveteli@uni-zsigmond.hu

További tudnivalók:

Figyelem! Az elbíráláshoz a nem angol, német vagy francia nyelven kiállított külföldi, külföldi rendszerű bizonyítványokhoz/tanúsítványokhoz/dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás másolatát is be kell nyújtani, illetve nem latin betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!
Amennyiben a felsőoktatási intézmény a pontszámításhoz intézmény-specifikusként kér – kötelezően be nem nyújtandó – dokumentumot (pl. leckekönyv), úgy az angol, német vagy francia nyelvű dokumentumok esetén is kötelező a fordítás benyújtása.

Hiteles fordításnak minősül
- az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása és a hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
- a magyar külképviseleti szerv hitelesítési záradékával ellátott fordítás,
- a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.

Hiteles másolatnak minősül
- az erre felhatalmazott magyar közjegyző által,
- az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által,
- az az eljáró hatóság által, illetve
- Magyarország külképviseleti szervei által az eredeti okiratról készített másolat.

Az elismerési eljárás során a kérelmező felhívható arra, hogy a benyújtandó okiratok mellett
- mutassa be az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló okleveleinek másolatát, illetve
- nyújtson be olyan, a külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, szak tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető, ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt az elbírálásához.

A továbbtanulás céljából elismert végzettség kizárólag a Zsigmond Király Egyetemen folytatandó továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít. A kérelmező az elismerési eljárás eredményeként meghozott határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig jogosult újrafelvételi kérelmet benyújtani.

A végzettség elismerése nem jelenti vagy helyettesíti valamely szakképzettség elismerését vagy felsőoktatási intézmény honosító határozatát, nem mentesít továbbá valamely szakma gyakorlásához jogszabályban előírt követelmények teljesítése alól.

A továbbtanulási céllal történt elismerés nem teszi az okiratot egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté. Ennek megfelelően a továbbtanulási céllal elismert oklevél munkavállalás szempontjából nem vehető figyelembe.

  • A kérelem leadási határideje: 2017. december 15.

A benyújtott kérelemről a Felvételi Bizottság határozat formájában legkésőbb 2018. január 8-ig dönt. A határozatot a Felvételi Bizottság postai és elektronikus úton is megküldi a kérelmező részére.

A továbbtanulási célú kérelemre hozott határozat másolatát a Jelentkezőnek legkésőbb 2018. január 11-ig (a felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig) elektronikusan fel kell töltenie a Felvi.hu, E-felvételi oldalára a „Csatolandó dokumentumok/egyéb” rovatba.

Más felsőoktatási intézmény külföldön szerzett oklevél befogadásáról szóló határoztatát a Zsigmond Király Egyetem nem fogadja el.


 


 

Vissza

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Keresztféléves eljárásban a szakot mindenképp elin...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés